Przyśpiesz ładowanie danych w swoich raportach i dashboardach w Google Data Studio wykorzystując opcję Extract Data. Wideo w języku angielskim.

Autor Karol Węgrzyniak