W tym video wyjaśniam czym jest dataLayer, kiedy go stosować i jak go wdrożyć przy wykorzystaniu Google Tag Managera. (Video w języku angielskim).

Autor Karol Węgrzyniak