Od 4 lutego 2020 Google Analytics przestał zbierać dane dotyczące wymiarów sieciowych takie jak np. dostawca usług. Pokazuję jak w prosty sposób odzyskać zbieranie tych danych! (Video w języku angielskim).

Autor Karol Węgrzyniak