W tym filmie omawiam najważniejsze rodzaje wykresów oraz kiedy je stosować. Pokazuję także dobre i złe praktyki przy wizualizacji danych.

Autor Karol Węgrzyniak